De laatste ronde is ingegaan

26 Jul 1996, Atlanta, Georgia, USA --- Men run in a preliminary heat of the men's 100 meter dash at the 1996 Olympics. From left: Robert Loua, Guyana; Frank Fredericks, Namibia (who went to to win the silver medal in this event); Alexandros Yenovelis, Greece; and Mark Sherwin, Cook Islands. --- Image by © Wally McNamee/CORBIS

Het geloof wordt wel eens vergeleken met een wedloop. Persoonlijk denk ik dat de “grote wolk van getuigen” van Hebr.12:1 spreekt van alle gelovigen die ons voorgegaan zijn en in Christus zijn ontslapen. Zij zitten zo gezegd op de “tribune” om ons aan te moedigen zodat wij ook de eindstreep zullen behalen. Alhoewel wij deze wedloop niet voor een ander kunnen lopen zijn we niet alleen in het circuit.

Ik ben volledig ervan overtuigd dat de Kerk van Jezus Christus zijn laatste ronde van haar wedloop is ingegaan. Wij zullen gaan zien dat de komende jaren vele dingen zowel in de kerk als in de wereld met een versneld tempo zullen veranderen. Velen zullen gaan merken dat onze economische systeem onstabiel is en een nog grotere verandering zal ondergaan dan dat we reeds hebben gezien. Het zal letterlijk op haar grondvesten geschud worden! Maar ook zullen we merken dat God de dingen in de kerk tot een prachtige climax en volheid zal brengen.

De profeet Daniel profeteerde reeds duizenden jaren geleden dat de eindtijd zich zal kenmerken met het volgende. “Men zal heen en weer reizen (vertaald vanuit de Engelse bijbel) en men zal onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen” (Daniël 12:4). Zo’n 100 jaar geleden reisde men nog met paard en wagen, maar nu reist men per vliegtuig, auto, trein, metro en het is overduidelijk dat in onze tijd de kennis zich heeft vermenigvuldigd. Wij hebben nu meer communicatie middelen dan ooit tevoren. Meer vervoersmiddelen dan ooit tevoren. De snelheid waarmee de techniek zich ontwikkeld is verbazingwekkend!

Laten we onze “kop” niet in het zand steken en net doen alsof er niets verandert is. Laten we alert blijven en bidden en werken voor Hem. Nu kunnen we nog bidden, nu kunnen we nog mensen vertellen over de liefde van Jezus, nu kunnen we nog ons inzetten voor Zijn koninkrijk. Sterker nog, laten we ons meer inzetten dan ooit tevoren.

Tijdens een wedloop is de renner heel goed bewust wanneer hij de laatste ronde is ingegaan. Opeens begint zijn tempo toe te nemen. Zjn hart gaat sneller kloppen en zijn benen beginnen te accelereren. De finish komt in zicht. Het einde is nabij. Jezus komt spoedig. Amen!

Een beetje theologie ….wat betekent het om “gered” te zijn

Want door genade zijt gij behouden (gered) door het geloof, en dat niet uit uzelf, het is een gave Gods, niet uit (goede) werken, opdat niemand roeme – Efeze 2:8

Wij gebruiken vaak woorden zonder echt goed te beseffen wat het nu betekent. Termen zoals “behoudenis” of  “gered zijn” heeft voor de één een heel ander betekenis dan de ander. Voor mij persoonlijk betekent “gered zijn” niet zozeer een verandering in gedrag maar meer een verandering in heel jouw wezen. Het is dus veel meer dan het feit dat je naar de hemel gaat.

Ten eerste betekent “gered zijn” dat jouw innerlijke mens (de mens die je niet kunt zien) oftewel jouw geest afgeschermd wordt van het gevolg van zonde = de dood. (met “de dood” wordt hier bedoeld een geestelijke dood oftewel om afgescheiden te zijn van God, dit niet te verwarren met een lichamelijke dood hetwelk een afscheiding is van je lichaam). In de theologie noemen we dit ook wel “gerechtvaardigd worden”.(verleden tijd)

Ten tweede betekent het dat jouw ziel (jouw emoties, jouw gedachten, jouw wil) afgeschermd wordt van de kracht van zonde. In de theologie noemen wij dit ook wel “geheiligd worden”. (tegenwoordige tijd).

En ten derde betekent het ook dat jouw lichaam bij de Opstanding afgeschermd wordt van de tegenwoordigheid van zonde. Wij noemen dit ook wel verheerlijking. (toekomst). Hen die in Jezus geloven krijgen bij Zijn wederkomst een verheerlijkt lichaam.

“Gered zijn” heeft dus betrekking op geheel jouw geest, ziel en lichaam! Wow, wat geweldige ervaring het is om “gered te zijn” door Jezus! en dan hebben we nog geeneens deze redding ten volle ervaren want het mooiste komt nog. Het goede nieuws is dat IEDEREEN gered kan worden door Jezus. Het maakt niet uit hoe goed of slecht men is, het maakt niet uit welk geloof men aanhangt. Het maakt zelfs niet uit of men ongelovig is. Het moment wanneer iemand Jezus aanneemt als Persoonlijke Redder en Verlosser op dat moment wordt hij of zij “gered”. Ik zou zeggen..Grijp je kans. Als je dit stukje leest en je bent nog niet “gered”?… Neem dan de Here Jezus als jouw persoonlijke Redder en Verlosser, vraag Hem of Hij jouw zonden wil vergeven en een nieuw leven wil geven en neem de beslissing om Hem te volgen. Je kunt dit gewoon doen door middel van een simpel gebed zonder omhaal van woorden. Hij weet precies wat jij bedoeld. Daar waar je bent (in je huiskamer of slaapkamer) kan je gered worden, je hoeft daarvoor niet persé naar de kerk te gaan.

Blessings
Peter

Gods doel voor jouw leven

Veel mensen weten niet of hun leven wel zin heeft. Anderen zijn onzeker of zij wel Gods doel weten voor hun leven. Zij hebben het gevoel dat “Gods doel” altijd in relatie moet staan tot iets groots of grandioos of tot één of andere bediening of zoiets. Dit is gelukkig niet zo. Wij zijn misschien niet volmaakt en wij doen misschien niet alles zoals het moet maar dat betekent niet dat ons leven zonder enige betekenis is. Het moment dat wij beginnen te ontdekken dat wij betekenis hebben gewoon al vanwege het feit dat God van ons houdt, of je nu gelovig bent of niet, dan begint Gods doel in ons leven al vorm te krijgen. Ja God houdt onvoorwaardelijk van ons maar Hij vindt het vooral belangrijk dat wij dat ook weten. Wij zijn geliefd zelfs zonder enige prestatie van onze kant. Wij hoeven Zijn goedkeuring niet te verdienen. Ook mogen wij onze religieuze maskers af doen want gelukkig mogen we zijn wie we zijn. Daarom is het zo gevaarlijk om mensen te veel macht over ons leven te geven door hun meningen en opinies over ons te laten gelden als “waarheid”. Pilatus vroeg aan Jezus: wat is waarheid? Jezus gaf hier geen antwoord op omdat waarheid niet een “wat” is maar een “wie”. Jij bent ook niet een “wat” maar een “wie”. Je bent geen ding. Jij bent geen “ongelukje” ook al hebben jouw ouders jouw geboorte misschien niet gepland. Je bent geliefd door de Vader want Hij heeft jouw leven wel bedoeld. Dat is wat jij mag weten.

Blessings
Peter de Leau

Wij leven in een spannende tijd

Bible showing The Revelation in distressed vintage style

Het is zo jammer wanneer mensen hun tijd verspillen met ijdele zaken. Wij leven in een profetisch tijdbestek waarvan zelfs engelen hebben begeerd een blik te slaan. Genade is er in overvloed maar zo weinig mensen die ervan gebruik maken.  Miljoenen mensen in Nederland kijken jaarlijks naar de Passion op tv maar zien ze de boodschap wel die daarin schuilt? Of wordt het Schriftwoord wederom vervuld dat zegt: “men heeft wel oren maar ze kunnen niet horen”.

Als predikant van het Evangelie ben ik bereid om als “dwaas” door te gaan en te zeggen dat de komst van de Here Jezus zeer nabij is. Ik weet ook wel dat het inmiddels meer dan 2000 jaar heeft geduurd terwijl Jezus tegen zijn discipelen zei: “Ik kom spoedig”. Maar als je het einde van de film Interstellar heb gezien wordt het je duidelijk dat bij de Heer 1000 jaar is als 1 dag en 1 dag als duizend jaar. M.a.w. buiten de context van tijd en ruimte bevindt zich de eeuwigheid en daar verstrekt de tijd zich op een hele andere manier zoals wij dat kennen.

Lieve mensen laten we bewust leven, bewust liefhebben en bewust nadenken over de tijd die wij nog hebben hier op aarde. Op veel grafstenen staan tussen het geboortedatum en sterfdatum een klein streepje. Dat is ons leven, lieve mensen…een klein streepje..niet meer en niet minder.

Mijn wens voor jou is dat je dat streepje tot het volste zal leven en benutten en ten goede zal gebruiken voor jezelf maar ook voor anderen.

God is een goede God!

Blessings
Peter de Leau